PWA #58 avec Fanny Vedreine
PWA #57 avec Saïd
PWA #56 avec Siham Jibril
PWA #55 avec François Piccione
PWA #54 avec Nadège Gayon-Debonnet
PWA #53 avec Jean-Marie Charon
PWA #52 avec Judith Aquien
PWA #51 avec Thomas Firh
PWA #50 — Rétrospective 2021
PWA #49 avec Gladys Diandoki
PWA #48 avec Kyle Chayka
PWA #47 avec Annabelle Perrin